Voedselveiligheid

Kwaliteit en voedselveiligheid zijn binnen de levensmiddelenindustrie al jaren onlosmakelijk met elkaar verbonden. Juist deze thema’s zijn binnen de Eikelenboom Groep, als transportbedrijf met meer dan 60 jaar ervaring in het vervoer van vloeibare levensmiddelen in bulk, de pijlers voor een succesvol bestaan. 

Naast het vervoer van levensmiddelen spelen kwaliteits- en voedselveiligheid-issues ook in toenemende mate bij het reinigen van tankauto’s een rol. Door een toenemende integratie van de logistieke functie binnen de levensmiddelenindustrie heeft Eikelenboom dan ook, naast het traditionele vervoer van vloeibare levensmiddelen, bewust gekozen voor het opzetten van eigen reinigingsstations om de kwaliteit van het transport op effectieve wijze te kunnen waarborgen.

Heden ten dage beschikt Eikelenboom over drie moderne reinigingsstations met geautomatiseerde reinigingsinstallaties. In deze reinigingsstations, die ook commercieel worden geëxploiteerd, kunnen tankwagens en containers volgens een nauwgezet kwaliteitssysteem effectief worden gereinigd. Dit kwaliteitssysteem omvat onder andere de ISO 22000 en GMP eisen en wordt periodiek geëvalueerd door externe deskundigen.

De wasstraten, die allen zijn uitgerust met een reinigingsinstallatie voor gecompartimenteerde tanks, worden uitsluitend aangewend voor het reinigen van levensmiddelen. Daarnaast kan het reinigingsproces, op verzoek van de opdrachtgever, worden aangepast aan specifieke klantwensen. Hierbij kan gedacht worden aan verzegeling, normreiniging, etc.