Algemene voorwaarden / general terms & conditions

Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda:

AVC Condities 2002, www.sva.nl

CMR Condities, www.sva.nl

Algemene Tankvervoercondities,  www.sva.nl

ATCN Voorwaarden Tankreiniging, www.atcn.nl

CTC Voorwaarden Tankreiniging, www.ctc-belgium.be

Voor de AVC, CMR, Tankvervoer- en ATCN + CTC condities, verwijzen wij naar de betreffende internetpagina’s om zeker te stellen dat de laatste versie van toepassing is.

English:

Our general conditions are registered at the Chamber of Commerce Breda (NL):

AVC Conditions 2002, www.sva.nl

CMR Conditions, www.sva.nl

General tank transport conditions,  www.sva.nl

ATCN Conditions Tankcleaning, www.atcn.nl

CTC Conditions Tankcleaning, www.ctc-belgium.be

For the AVC, CMR, Tankconditions and ATCN + CTC cleaning conditions, we refer to the publishing websites as to ensure that the most recent version is considered.